Kirkerummet og dets udsmykning

Kirkerummet består af tårnrum, skib og kor, der er forbundet af gotiske triumfbuer muret af munkesten. Loftet i kor og skib er af malet træ med synlige bjælker og bæres af indvendige vægge af rå kampesten, som er mere ujævne ed vanligt og med stærkt rundede hjørner. Tårnrummet dækkes af et muret krydshvælv med retkantede kvarstensribber. I tårnrummet står orglet der er fra 2010 og bygget af P.G. Andersen og Bruhn Orgelbyggeri Aps. i Årslev ved Rødekro.  

Skibet set fra tårnrummet med koret med alteret i baggrunden

Altertavlen er en gotisk skabstavle fra begyndelsen af 1500 tallet. I sideskabene ses ti af apostlene samt Paulus, med sværd, og som et unikum en unggotisk figur hørende til en ældre tavle. I midterskabet Nådestolen flankeret af Maria med barnet og Maria Magdalene. Topstykkets tre malerier fra 1700 tallet forestiller i midten Kristus med verdenskuglen, mod nord Kristus med Gudslammet og mod syd Moses med lovens tavler. Predellaen smykkes midtpå af et lille, rektangulært nadvermaleri.

Prædikestolen er oprindelig fra 1683. Den består af seks felter, hvoraf de fire med malerier af de fire evangelister, er oprindelige, mens de yderste mod sydvæg og triumfmur sikkert er fra 1737 da lydhimlen opsattes. Prædikestolsopgangen gennem korbuens sydmur består af ældre panel med renæssanceprofiler samt udsavede balustre. Den fjernede degnestols dør fra 1742 danner nu låge til prædikestolsopgangen. Murværket under prædikestolen menes at være et sidealter for jomfru Maria.  

Krucifikset er en del af en tredelt gruppe, bestående af den 135 cm. høje Kristusfigur hængende på korset, den 105 cm. høje Marifigur og den 100 cm. høje Johannesfigur. Gruppen er sengotisk fra slutningen af 1400 tallet og alle figurerne er fint gennemarbejdet med tydelige og omhyggeligt udførte detaljer. Gruppen har været ophængt i korbuen, men findes nu på skibets nordvæg.  

Døbefonten er i romansk stil og af granit. Kyndige folk anser den for at være en af de ældste og samtidig rigest ornamenterede granitfonde i landet. Kummen er 85 cm. i tværmål og langs mundingsranden ornamenteret med en skarpkantet tovstav med en bølgeranke under. Fonten har et stort fremspringende mandshoved med et 4½ cm. dybt hul oveni, samt parvis modstillede løver og fugle med udbredte vinger, adskilt af rektangulære felter med geometriske figurer. Dåbsfadet fra o. 1550 er sydtysk arbejde med en drevet fremstilling af syndefaldet i bunden

På skibets vestvæg nord for tårnbuen findes en 150 cm. høj rustningsklædt helgenfigur, der minder om Sankt Chrysogonus, men som meget vel kan være negerhelgenen Sankt Mauritius. Figuren er sengotisk fra sidste halvdel af 1400 tallet. En ældre tradition gør gældende at figuren forestiller biskop Magnus af Ribe. Figuren har i venstre hånd et skjold, mens højre hånd holder et kort spyd. 

På skibets vestvæg syd for tårnbuen er anbragt en madonnafigur, som er gotisk, men dateringen er lidt usikker. Sandsynligvis fra første halvdel af 1400 tallet. Den siddende Mariafigur er 100 cm. høj. Den store korsblomstkrone giver sammen med flere andre detaljer som de store hænder figuren et noget provinsielt præg. Figuren er anbragt på et nygotisk fodstykke fra 1909 og under en barok, rektangulær baldakin. En kilde angiver, at Mariabilledet i 1775 stod nede i kirken "i vestlig hiørne".